طرح خود را انتخاب کنید

طرح اولیه تبلیغات خود را با توجه به نیاز و حجم تبلیغات خود انتخاب نمایید.

رایگان

0ریال

به ازای 1 هفته
 • ثبت 5 ملک
 • 1 ملک ویژه
 • 1 مشاور
 • 1 آژنس املاک
 • -
خرید

استاندارد

599.000 ریال

به ازای 1 هفته
 • ثبت 20 ملک
 • 2 ملک ویژه
 • 3 مشاور
 • 2 آژانس املاک
 • پشتیبانی آنلاین
خرید

ویژه

990.000 ریال

به ازای 1 هفته
 • ثبت 30 ملک
 • 5 ملک ویژه
 • 10 مشاور
 • 3 آژانس املاک
 • پشتیبانی آنلاین
خرید

حرفه ای

149.000 ریال

به ازای 1 هفته
 • ثبت ملک بدون محدودیت
 • 10 ملک ویژه
 • 20 مشاور
 • 10 آژانس املاک
 • پشتیبانی آنلاین
خرید